XXIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Pielgrzymka, 25.07.2016

Porządek obrad:
1.  Otwarcie obrad.
2.  Wybór sekretarza obrad.
3.  Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania Gminy Pielgrzymka z innymi gminami na rzecz  planowanego do realizacji projektu partnerskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
5.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2016 rok.
6.  Wnioski i interpelacje radnych.
7.  Sprawy różne.
Do porządku obrad dodano punkt o współpracy gmin Pielgrzymka i Wojcieszów w sprawie ścieżek rowerowych.
Jest to już trzeci w tej kadencji przypadek zwołania sesji nadzwyczajnej. Pierwszą sesję nadzwyczajną wójt zwołał na początku kadencji w celu zmuszenia rady gminy do powołania nowej skarbnik. Drugą sesję wójt zwołał rok temu tylko po to, aby oskarżyć radnego Bogdana Jamroza o prowadzenie działalności gospodarczej na mieniu gminy i doprowadzić do wygaśnięcia jego mandatu. Radny odwołał się do sądu i wygrał. Cała sprawa kosztowała gminę (a powinna wójta) prawie 10  tys. zł, a w jej efekcie radni mieli okazję zgłębić zawiłości przepisu, który zabrania radnym prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o mienie gminne. Niestety nie wszyscy wyciągnęli z tej nauki właściwe wnioski. Była o tym mowa w tej rubryce we wpisach z 2 i 26 lipca tego roku.
W sesji uczestniczyła grupa mieszkańców Sędzimirowa, którzy zapewne oczekiwali reakcji wójta na wyrok sądu przyznający im prawo do bezpłatnego dostarczania wody (patrz poprzedni news „Sąd orzekł: mieszkańcy Sędzimirowa nie powinni płacić za wodę”.  Nie doczekali się niczego konkretnego.
Relacja video

cz. 1

cz. 2