Tam głos społeczeństwa jest brany pod uwagę

W Toszku toczy się postępowanie dotyczące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy. Burmistrz wydał zarządzenia w sprawie rozpatrzenia uwag mieszkańców gminy i okazało się, że można uwzględnić argumenty przeciwników farmy wiatrowej.

Zarządzenie Burmistrza Toszka z 18 listopada 2013 r.