Sesja XXXVIII Rady Gminy Pielgrzymka – 30.11.2017

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac rady.
4. Informacja Wójta Gminy o sprawach bieżących i problemach Gminy.
5. Wnioski i interpelacje radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu gminy na rok 2017,
b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
c) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
d) zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pielgrzymka,
e) zasad nadania tytułu: „Honorowy Obywatel Gminy Pielgrzymka”,
f) „Programu współpracy Gminy Pielgrzymka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”,
g) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pielgrzymce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Pielgrzymce,
h) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Wł. Puchalskiego w Proboszczowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Wł. Puchalskiego w Proboszczowie.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
8. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
9. Sprawy różne.

Komentarz admin’a
To była długa i trudna sesja. Sporo czasu zajęła dyskusja na temat nowej taryfy za wodę i ścieki. Prezes Zając nie potrafił wyjaśnić radnym, w jaki sposób skalkulował nowe stawki za odprowadzanie ścieków w Sędzimirowie i Pielgrzymce. W końcu nowa taryfa nie została przyjęta, ba 6 radnych głosowało za nią, 6 było przeciwko i jeden się wstrzymał od głosu. Dalej obrady przebiegały dość spokojnie i merytorycznie do czasu, gdy przewodniczący ogłosił „sprawy różne”. Z reguły w tym punkcie dochodzi do spięć i tak było tym razem. Radna Ewa Wolak-Barciszewska próbowała podsumować trzy lata pracy w radzie gminy. Postawiła tezę, że poczynania samorządu i wójta naszej gminy są chaotyczne, nie podporządkowane żadnemu długofalowemu planowi. Dokumenty planistyczne, jak studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i strategia rozwoju gminy nie istnieją. Radna przypomniała, że w 2015 r. rada gminy podjęła uchwałę o przystąpieniu do stworzenia strategii rozwoju gminy. Miała to być strategia zrealizowana w sposób oddolny, czyli przez społeczeństwo, na wzór strategii gminy Świerzawa. Myślę, że wielu wójtów i burmistrzów ucieszyłaby taka inicjatywa społeczna, bo daje ona szereg korzyści, aktywizuje mieszkańców i daje im poczucie współodpowiedzialności za przyszłość gminy. Taka jest przecież idea samorządności – sami planujemy, realizujemy i ponosimy odpowiedzialność. Pomoc ze strony wójta powinna być naturalną reakcję na taką inicjatywę. Ale nie w gminie Pielgrzymka. Od początku brak było jakiegokolwiek wsparcia ze strony wójta i sekretarz gminy. Mimo wszystko prace przebiegały zgodnie z przyjętym harmonogramem. Z materiałów zebranych podczas zebrań wiejskich we wszystkich wsiach gminy zaczął wyłaniać się obraz stanu aktualnego i oczekiwań mieszkańców. Analizowano wszystkie aspekty życia na wsi od stanu środowiska, przez oświatę, kulturę, transport lokalny po bezpieczeństwo i oczekiwania młodego pokolenia. Do pełnego zdiagnozowania stanu aktualnego gminy potrzebny był udział urzędu gminy i to okazało się barierą uniemożliwiającą dalsze prace. Opracowane materiały zostały przekazane urzędowi i przypuszczalnie wylądowały w koszu. Nie wiemy, jakie są dalsze losy strategii, nie wiemy na jakim etapie są prace nad studium. Kolejna ważna inicjatywa mieszkańców spotkała się z lekceważącym przyjęciem ze strony wójta. Radna chciała dowiedzieć się, czy prace nad strategią rozwoju gminy, zgodnie z uchwałą Nr XIII/66/15, są kontynuowane oraz, na jakim etapie są prace nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. Zamiast rzeczowej odpowiedzi usłyszała od wójta szereg niewybrednych uwag i „opinii” pod swoim adresem. To niestety stała metoda Pana Sybisa, gdy brakuje mu argumentów merytorycznych. (do posłuchania w cz. 3)
cz. 1

cz. 2

cz. 3

Kalendarz wpisów

Grudzień 2018
P W Ś C P S N
« marzec    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31