Problem z alkoholem w Czaplach

Jedna z osób mieszkających w Czaplach złożyła na ręce Wójta, także mieszkańca Czapli, skargę na działalność radnej prowadzącej sklep w tej samej miejscowości, w budynku należącym do gminy. Skarga dotyczy powszechnego problemu spożywania alkoholu przed sklepami wiejskimi, czyli naruszania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także naruszenia ustawy o grach hazardowych, zgodnie z którą automaty do gier hazardowych mogą być używane wyłącznie w kasynach. Niejako „przy okazji” i może nieświadomie, poruszona została kwestia innego naruszenia prawa (ustawy o samorządzie gminnym), to jest zakazu prowadzenia przez radnych działalności gospodarczej z wykorzystaniem do tego celu majątku gminy. Kopie skargi zostały skierowane do lokalnych portali internetowych, w tym do naszego. Z zainteresowaniem będziemy śledzić losy tej skargi, której anonimizowaną kopię zamieszczamy poniżej.
Skarga (2)