Ostateczny wyrok na wiatraki

Za sprawą Cervantesa powszechnie wiadomo, że walka z wiatrakami jest beznadziejna. Okazuje się, że nie zawsze. Dnia 1 października 2015 roku Naczelny Sąd Administracyjny na rozprawie skargi kasacyjnej Wójta Gminy Pielgrzymka od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2013 r. sygn. akt II SA/Wr 834/12 w sprawie ze skarg Wojewody Dolnośląskiego i kilku mieszkańców gminy na uchwałę Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 26 lutego 2010 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych w rejonie wsi Pielgrzymka, Nowa Wieś Grodziska i Wojcieszyn, oddala skargę kasacyjną. Tak brzmi w pewnym skrócie sentencja wyroku, który oznacza uprawomocnienie zaskarżonego przez Wójta wyroku  WSA, który unieważnił w całości uchwalony w 2010 roku plan zagospodarowania przestrzennego umożliwiający budowę farmy wiatrowej w naszej gminie. Mówiąc wprost, plan jest nieważny, czyli go nie ma i nie ma podstaw, aby w Krainie Wygasłych Wulkanów budować elektrownie wiatrową.  Od uchwalenia wadliwego planu minęło ponad 5 lat. Szkoda tego czasu, bo można było wykorzystać go z lepszym pożytkiem dla naszej gminy. Dla dociekliwych załączam link do Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/02E1EC6F92