Obrady połączonych komisji Rady Gminy Pielgrzymka – 16, marca 2016 r.

Poniżej relacja video z obrad połączonych komisji poświęconych sprawie przyszłego kształtu systemu oświaty w Gminie Pielgrzymka. Była to kontynuacja dyskusji wszczętej na XVIII sesji rady gminy na wniosek radnego z Twardocic, Grzegorza Gądzińskiego. Radny ten uważa, że powinno się oddać szkoły w Nowej Wsi Grodziskiej i w Twardocicach pod zarząd stowarzyszenia, a szkołę w Proboszczowie połączyć z gimnazjum i szkołą podstawową w Pielgrzymce. Zdaniem radnego, powinno to przynieść oszczędności dla budżetu gminy, jednak nie potrafił on określić ich wielkości. Sesja zakończyła się wnioskiem o przeniesienie dalszej dyskusji na posiedzenie połączonych komisji i kontynuowanie pracy w oparciu o przygotowane przez Panią skarbnik wyliczenia opłacalności takich przekształceń. Na posiedzenie komisji przybyły Panie dyrektorki zainteresowanych szkół. Na wniosek wójta komisja rozpoczęła obrady od dyskusji na temat remontu drogi powiatowej w Twardocicach. Wniosek został odrzucony, ponieważ okazało się, że wkład własny gminy ma wynosić około 1,6 miliona złotych, a na to gminę po prostu nie stać. Zdegustowany tą decyzją pan radny z Twardocic uznał, że winę za złą sytuację finansową ponoszą ci mieszkańcy gminy, którzy sprzeciwili się budowie farmy wiatrowej. Pierwsza część relacji dotyczy remontu drogi w Twardocicach.

Dyskusja na temat zmian w systemie oświatowym okazała się znów utrudniona, ponieważ urząd gminy nie wywiązał się z obietnicy przygotowania stosownych obliczeń ekonomicznych potwierdzających oczekiwane oszczędności. Obecni na posiedzeniu dyrektorzy szkół zostali zobowiązani do przygotowania planu oszczędności w budżetach swoich placówek.
J.B.
cz. 1

cz. 2

cz. 3

cz. 4

cz. 5