Nie było pomówienia

W dniu 22 kwietnia 2015 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wydał prawomocny wyrok w sprawie z powództwa Grupy PEP – Farma Wiatrowa 23 sp. z o.o. przeciwko Jackowi Barciszewskiemu i Andrzejowi Kmicie oddalając pozew w całości. Po wcześniejszym prawomocnym wyroku uniewinniającym w sprawie karnej, zakończyło się niemal dwuletnie postępowanie sądowe o rzekome pomówienie i naruszenie dóbr, wszczęte z inicjatywy inwestora farmy wiatrowej przeciwko dwóm mieszkańcom naszej gminy. Sąd nie uznał zarzutów inwestora, który domagał się wysokiej rekompensaty finansowej w kwocie po 100 tys. zł od każdego oraz przeprosin i sprostowań. W sprawie karnej groziło nam również więzienie. Sprawa okazała się „prosta”. Wystarczyło kilkanaście wizyt w sądach, od Złotoryi, poprzez Legnicą do Wrocławia, kilkanaście tysięcy złotych i zostaliśmy oczyszczeni. Ciekawe, czy inwestor nas przeprosi?

Jacek Barciszewski

PS. Inwestor nie odpuścił i złożył skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego