„Nie było pomówienia” 2

Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego z 22 kwietnia 2015 roku w sprawie rzekomego pomówienia inwestora farmy wiatrowej w Wojcieszynie przez Jacka Barciszewskiego i Andrzeja Kmitę. Tym samym zakończyło się trzyletnie postępowanie sądowe przeciw obywatelom naszej gminy, którzy ośmielili się zaprotestować przeciwko tej kontrowersyjnej inwestycji. Przypomnę, że 1 października 2015 zapadł wyrok NSA potwierdzający nieważność planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod farmę wiatrową, o czym szerzej we wpisie z 8 października 2015.

J.B.