Komisja Rady Gminy Pielgrzymka – 30.03.2016

Przed XIX sesją Rady Gminy Pielgrzymka obradowały połączone komisje analizując i opiniując projekty uchwał przygotowanych przez Wójta.

Dyskutowano o zakwestionowanej przez wojewodę uchwale o młodzieżowej radzie gminy, a szczególnie o wieku młodych radnych. Chodziło o to,  czy do rady ma być wybierana młodzież od 13 do 21 roku życia, czy tylko do 18 lat. Drugim dominującym tematem był wniosek z poprzedniej sesji dotyczący przekształcania i łączenia szkół. Tej sprawie poświęcone były prawie  w całości obrady komisji z 16.03.2016. Nie osiągnięto wtedy porozumienia z powodu braku danych ekonomicznych pozwalających ocenić, czy proponowane zmiany mogą spowodować zmniejszenie wydatków budżetowych na oświatę w gminie bez obniżenia poziomu nauczania. Tym razem materiałów ekonomicznych znów zabrakło, a przygotowane przez dyrektorów szkół plany oszczędnościowe okazały się, za wyjątkiem Twardocic, nieprzydatne.
Oto dwuczęściowa relacja video.

cz. 1

cz. 2