Komisja Rady Gminy Pielgrzymka – 26.10.2016

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego obrad.
3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Pielgrzymka w roku szkolnym 2015/2016.
4. Omówienie w uchwał w sprawie:
a) rozpatrzenia wniosku sołectwa Czaple dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2017 roku,
b) rozpatrzenia wniosku sołectwa Jastrzębnik dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2017 roku,
c) rozpatrzenia wniosku sołectwa Nowa Wieś Grodziska dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2017 roku,
d) rozpatrzenia wniosku sołectwa Nowe Łąki dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2017 roku,
e) rozpatrzenia wniosku sołectwa Proboszczów dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2017 roku,
f) rozpatrzenia wniosku sołectwa Pielgrzymka dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2017 roku,
g) rozpatrzenia wniosku sołectwa Twardocice dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2017 roku,
h) rozpatrzenia wniosku sołectwa Sędzimirów dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2017 roku,
i) rozpatrzenia wniosku sołectwa Wojcieszyn dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2017 roku,

j) zmian budżetu gminy na rok 2016,

5. Sprawy różne.

cz. 1

cz. 2