Komisja Rady Gminy Pielgrzymka – 22.06.2016 – videorelacja

Obrady komisji zdominował temat absolutorium dla wójta z wykonania budżetu gminy za rok 2015. Dzięki zręczności i kreatywności wójta i pani skarbnik, sprawozdanie z wykonania budżetu zostało ocenione pozytywnie przez RIO i komisję rewizyjną. Drobne nieprawidłowości wskazane przez RIO nie mają większego znaczenia, bo, zdaniem wójta, wszyscy tak robią. W sprawach różnych pojawił się ponownie problem zanieczyszczania rzek i strumieni ściekami wydostającymi się z nieszczelnych szamb i nieprawidłowo serwisowanych przydomowych oczyszczalni. Nie wydaje się, aby ten śmierdzący problem został rozwiązany w tej kadencji wójta i to nie tylko z powodu braku pieniędzy. Powodem jest brak dobrej woli i niechęć do rozwiązań proponowanych przez niektórych radnych.
cz. 1

cz. 2