Komisja Rady Gminy Pielgrzymka – 16.12.2016

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego obrad.
3. Omówienie projektu uchwały budżetu gminy na 2017 rok.
4. Sprawy różne.
Nie znamy jeszcze szczegółów opinii RIO o projekcie budżetu na przyszły rok, ale z informacji Pani Skarbnik wynika, że że będzie to kolejny budżet balansujący na granicy dopuszczalnego zadłużenia. Margines bezpieczeństwa wynosi 1‰ (!), musimy więc bardzo uważać z wydatkami, bo przekroczenie tej granicy grozi wprowadzeniem w gminie programu naprawczego.

cz. 1

cz. 2