Komisja Rady Gminy Pielgrzymka – 10.02.2017

Obrady połączonych komisji poświęcone były prawie w całości przedstawionemu przez wójta projektowi reorganizacji szkół w gminie Pielgrzymka. Planowane zmiany związane są oczywiście z reformą oświatową zatwierdzoną przez parlament w grudniu 2016 r. Wójt zaproponował utworzenie dwóch ośmioklasowych szkół podstawowych w Pielgrzymce i w Proboszczowie. Gimnazjum w Pielgrzymce będzie stopniowo likwidowane, by zniknąć całkowicie w roku szkolnym 2019/2020. Szkoła podstawowa w Nowej Wsi Grodziskiej stanie się filią SP Pielgrzymka i prowadzić będzie klasy 1-4. Podobnie zostanie przekształcona szkoła podstawowa w Twardocicach. Przedszkole w Twardzocicach będzie nadal działać. Komisje zaopiniowały pozytywnie proponowaną reorganizację, jednak czworo radnych miało wątpliwości i wstrzymało się od poparcia. Jeśli na najbliższej sesji, która ma odbyć się 14.02.2017 o godz. 13:30, radni zatwierdzą projekt wójta, rozpoczną się się dalsze prace z udziałem nauczycieli i rodziców. Zdaniem wójta, proponowane rozwiązanie jest optymalne.