Informator Wojcieszyński

Mamy nadzieję, ze „Informator Wojcieszyński” będzie pomocny w przekazywaniu bieżących spraw i informacji dotyczących naszej wsi i jej mieszkańców.
Z czasem może przekształci się w lokalną „gazetkę”

gazetka-1.pdf 10-03-2013 r.