C.d. skargi z 2.07.2016

Publikujemy odpowiedź wójta na skargę mieszkańca Czapli umieszczoną we wpisie „Problem z alkoholem w Czaplach”. Jak wynika z pisma z 12 lipca 2016 r. i dostępnych informacji publicznych, gmina pozbyła się problemu alkoholowego i prawnego zamieniając budynek ze sklepem na kawałek zielonej łąki. Radna może teraz oficjalnie handlować, a gmina ma łąkę i jeszcze trochę grosza.