Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV przez gminę Pielgrzymka

Dzisiaj, 12 lipca 2016 roku, odbyło się w Wojcieszynie spotkanie budowniczych nowej linii elektroenergetycznej 400 kV z mieszkańcami naszej wsi. Za kilka lat nowa linia przesyłowa zastąpi wyeksploatowaną starą magistralę 400 kV Mikułowa- Czarna poprawiając bezpieczeństwo energetyczne znacznej części Polski. Trasa nowej linii jest już wstępnie zaplanowana i ta koncepcja została przedstawiona mieszkańcom Wojcieszyna. Niestety jest to tylko koncepcja i dlatego nie opublikowano jeszcze map przedstawiających ostateczny przebieg linii przez naszą gminę. Właśnie ten temat wzbudza największe zainteresowanie właścicieli działek znajdujących się w pobliżu planowanej inwestycji. Wiadomo, że nowa linia przebiegać będzie równolegle do starej, w odległości kilkudziesięciu metrów na południe, jednak w kilku miejscach planowane są korekty tej trasy. Tak właśnie będzie w Wojcieszynie, ponieważ nowa linia ma całkowicie ominąć gminę Zagrodno i zbliżyć się do starej trasy dopiero w gminie Złotoryja. Do czasu opublikowania przez inwestora szczegółowych map musimy zadowolić się zdjęciami zrobionymi na spotkaniu podczas prezentacji przedsięwzięcia. Jakość tych zdjęć jest dość słaba, ale są czytelne.

Odchylenie od starej linii w pobliżu granicy Wojcieszyn – Uniejowice
Linia projektowana – czerwona

 

 

 

 

 

 

 

 

Linie przerywane przedstawiają pas technologiczny szerokości 70 m (po 35 m w obie strony), w którym nie powinny znajdować się budynki mieszkalne.

Przebieg nowej linii na mapie ewidencyjnej z numerami działek

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej inwestycji: www.liniamikulowaczarna.pl