Wpisy z Maj, 2017

Sesja XXXIII Rady Gminy Pielgrzymka – 25.05.2017

Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Informacja w sprawie funkcjonowania Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Pielgrzymce. 4. Dyskusja na temat pisma Mieszkańców Wsi Sędzimirów w sprawie budowy oczyszczalni ścieków. 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac rady. 6. Informacja Wójta Gminy o sprawach bieżących i problemach Gminy. 7. Wnioski i interpelacje radnych. 8. Podjęcie uchwał: a) o [...] cały wpis » »

Komisja Rady Gminy Pielgrzymka – 23.05.2017

Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór przewodniczącego obrad. 3. Ocena stanu oświetlenia w Gminie, w tym wyszczególnienie miejsc, których niedoświetlenie ma istotny wpływ na stan bezpieczeństwa. Ocena nadzoru nad sprawnością oświetlenia. 4. Omówienie projektów uchwał: a) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Pielgrzymka jest [...] cały wpis » »