Wpisy z Grudzień, 2016

Sesja XXVIII Rady Gminy Pielgrzymka – 29.12.16

Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac rady w tym sprawozdanie z prac Rady Gminy za 2016 rok. 4. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Pielgrzymka na 2017 rok. 5. Informacja na temat realizacji inwestycji oraz projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych i własnych. 6. Informacja Wójta Gminy o sprawach bieżących i problemach [...] cały wpis » »

Komisja Rady Gminy Pielgrzymka 21.12.2016

Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór przewodniczącego obrad. 3. Informacja firmy IDS ENERGETYKA w sprawie budowy linii elektroenergetycznej 400kV przebiegającej przez teren Gminy Pielgrzymka. 4. Omówienie w uchwał w sprawie: a) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Mikułowa – Czarna, b) przystąpienia do sporządzenia zmiany [...] cały wpis » »

Komisja Rady Gminy Pielgrzymka – 16.12.2016

Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór przewodniczącego obrad. 3. Omówienie projektu uchwały budżetu gminy na 2017 rok. 4. Sprawy różne. Nie znamy jeszcze szczegółów opinii RIO o projekcie budżetu na przyszły rok, ale z informacji Pani Skarbnik wynika, że że będzie to kolejny budżet balansujący na granicy dopuszczalnego zadłużenia. Margines bezpieczeństwa wynosi 1‰ (!), musimy więc bardzo uważać z [...] cały wpis » »