Wpisy z Listopad, 2016

Sesja XXVII Rady Gminy Pielgrzymka, 25.11.2016

Porządek Obrad 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac rady. 4. Informacja Wójta Gminy o sprawach bieżących i problemach Gminy. 5. Wnioski i interpelacje radnych. 6. Podjęcie uchwał w sprawie: a) wyrażenia zgody na wynajęcie wolnych lokali w budynku Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Pielgrzymce, b) „Programu współpracy Gminy Pielgrzymka z organizacjami [...] cały wpis » »

Komisja Rady Gminy Pielgrzymka – 23.11.2016

Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór przewodniczącego obrad. 3. Informacja przedstawicieli klubów sportowych na temat podejmowanych działań, budżetu i osiągnięć. 4. Informacja na temat funkcjonowania obiektów sportowych (w tym świetlic wiejskich) na terenie Gminy Pielgrzymka. 5. Omówienie w uchwał w sprawie: a) wyrażenia zgody na wynajęcie wolnych lokali w budynku Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Pielgrzymce, b) „Programu [...] cały wpis » »

XXVI Sesja Rady Gminy Pielgrzymka – 28 października 2016 r.

Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Pielgrzymka. 4. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej na temat perspektyw rozwoju jednostek OSP na terenie Gminy Pielgrzymka. 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej na temat zamiany nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 361/5 na nieruchomość o numerze 366 obręb Czaple. [...] cały wpis » »