Wpisy z Październik, 2016

Komisja Rady Gminy Pielgrzymka – 26.10.2016

Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór przewodniczącego obrad. 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Pielgrzymka w roku szkolnym 2015/2016. 4. Omówienie w uchwał w sprawie: a) rozpatrzenia wniosku sołectwa Czaple dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2017 roku, b) rozpatrzenia wniosku sołectwa Jastrzębnik dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2017 roku, c) rozpatrzenia wniosku sołectwa Nowa Wieś [...] cały wpis » »

XXV sesja Rady Gminy Pielgrzymka – 30.09.2016

Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac rady. 4. Informacja Wójta Gminy o sprawach bieżących i problemach Gminy. 5. Wnioski i interpelacje radnych. 6. Podjęcie uchwał w sprawie: a) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, b) w sprawie opłaty prolongacyjnej, c) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od [...] cały wpis » »

Odszedł Kasztelan!

Z głębokim smutkiem przyjmujemy dzisiaj wiadomość o śmierci Kolegi Zenona Bernackiego, jednego z najbardziej aktywnych i znanych działaczy społecznych w Gminie Pielgrzymka i Powiecie Złotoryjskim. Rodzinie, a zwłaszcza Pani Marii Bernackiej składamy wyrazy szczerego współczucia. Będzie nam brakować Ciebie – Kasztelanie!

Komisja Rady Gminy Pielgrzymka – 28.09.2016

Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór przewodniczącego obrad. 3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gmina Pielgrzymka za I półrocze 2016 roku. 4. Omówienie projektów uchwał w sprawie: a) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, b) opłaty prolongacyjnej, c) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, d) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, e) Gminnego Programu Przeciwdziałania [...] cały wpis » »