Kolejna skarga mieszkańca Czapli

Czy cofnięcie koncesji na sprzedaż alkoholu rozwiąże problem w Czaplach? Czy Komisja d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zdecyduje się na taki krok? Czy Rada Gminy zajmie się tą sprawą?