Wpisy z Lipiec, 2016

C.d. skargi z 2.07.2016

Publikujemy odpowiedź wójta na skargę mieszkańca Czapli umieszczoną we wpisie „Problem z alkoholem w Czaplach”. Jak wynika z pisma z 12 lipca 2016 r. i dostępnych informacji publicznych, gmina pozbyła się problemu alkoholowego i prawnego zamieniając budynek ze sklepem na kawałek zielonej łąki. Radna może teraz oficjalnie handlować, a gmina ma łąkę i jeszcze trochę grosza.

Sąd orzekł: Mieszkańcy Sędzimirowa nie powinni płacić za wodę!

To nie przywilej, ale konsekwencja szkód górniczych, które spowodowały wysuszenie studni 40 lat temu. 14 lipca 2016 roku Sąd Okręgowy w Legnicy wydał prawomocny wyrok, który oddala od mieszkańców Sędzimirowa wszelkie roszczenia Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Pielgrzymce. Całą sprawę śledził i opisał Piotr Kanikowski i za Jego zgodą zamieszczamy poniżej tę relację. Sąd postawił kropkę nad “i”: wsi należy się [...] cały wpis » »

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV przez gminę Pielgrzymka

Dzisiaj, 12 lipca 2016 roku, odbyło się w Wojcieszynie spotkanie budowniczych nowej linii elektroenergetycznej 400 kV z mieszkańcami naszej wsi. Za kilka lat nowa linia przesyłowa zastąpi wyeksploatowaną starą magistralę 400 kV Mikułowa- Czarna poprawiając bezpieczeństwo energetyczne znacznej części Polski. Trasa nowej linii jest już wstępnie zaplanowana i ta koncepcja została przedstawiona mieszkańcom Wojcieszyna. Niestety jest to tylko koncepcja i [...] cały wpis » »

Problem z alkoholem w Czaplach

Jedna z osób mieszkających w Czaplach złożyła na ręce Wójta, także mieszkańca Czapli, skargę na działalność radnej prowadzącej sklep w tej samej miejscowości, w budynku należącym do gminy. Skarga dotyczy powszechnego problemu spożywania alkoholu przed sklepami wiejskimi, czyli naruszania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także naruszenia ustawy o grach hazardowych, zgodnie z którą automaty do gier [...] cały wpis » »