Wpisy z Czerwiec, 2016

XXII sesja Rady Gminy Pielgrzymka – 24.06.2016 – relacja video

Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac rady. 4. Informacja Wójta Gminy o sprawach bieżących i problemach Gminy. 5. Wnioski i interpelacje radnych. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pielgrzymka za 2015 rok: a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, b) opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, c) głosowanie [...] cały wpis » »

Komisja Rady Gminy Pielgrzymka – 22.06.2016 – videorelacja

Obrady komisji zdominował temat absolutorium dla wójta z wykonania budżetu gminy za rok 2015. Dzięki zręczności i kreatywności wójta i pani skarbnik, sprawozdanie z wykonania budżetu zostało ocenione pozytywnie przez RIO i komisję rewizyjną. Drobne nieprawidłowości wskazane przez RIO nie mają większego znaczenia, bo, zdaniem wójta, wszyscy tak robią. W sprawach różnych pojawił się ponownie problem zanieczyszczania rzek i strumieni [...] cały wpis » »

XXI sesja Rady Gminy Pielgrzymka – 31.05.2016 – relacja video

Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Informacja w sprawie funkcjonowania Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Pielgrzymce. 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac rady. 5. Informacja Wójta Gminy o sprawach bieżących i problemach Gminy. 6. Wnioski i interpelacje radnych. 7. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zmiany uchwały Nr XVIII/92/16 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 26 lutego 2016 [...] cały wpis » »