Wpisy z Kwiecień, 2016

XX sesja Rady Gminy Pielgrzymka – 29.04.2016 – ralacja video

Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Spotkanie z przedstawicielami służb weterynaryjnych w kwestii bezdomności zwierząt oraz zagrożeń wynikających z niedopełnienia obowiązku właściwej opieki nad zwierzętami. 4. Informacja w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pielgrzymka. 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac rady. 6. Informacja Wójta Gminy o sprawach bieżących i problemach Gminy. [...] cały wpis » »

Relacja video z obrad Komisji Rady Gminy Pielgrzymka 27.04.2016

Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór przewodniczącego obrad. 3. Sprawozdanie finansowe Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Pielgrzymce. 4. Sprawozdanie finansowe Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Pielgrzymce. 5. Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pielgrzymce. 6. Omówienie projektów uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i podziału zysku Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Pielgrzymce za [...] cały wpis » »