Wpisy z Marzec, 2016

XIX sesja Rady Gminy Pielgrzymka – 31.03.2016

Do ciekawszych punktów programu sesji należało spotkanie z przedstawicielami firmy IDS Energetyka w sprawie planowanej budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Mikułowa – Czarna przebiegającej przez Gminę Pielgrzymka oraz powołanie Młodzieżowej Rady Gminy Pielgrzymka. Linia elektroenergetyczna ma powstać w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej i wyeksploatowanej linii 400 kV zapewniając wyższą sprawność przesyłu energii i większą niezawodność. Po wybudowaniu nowej linii, stara zostanie [...] cały wpis » »

Komisja Rady Gminy Pielgrzymka – 30.03.2016

Przed XIX sesją Rady Gminy Pielgrzymka obradowały połączone komisje analizując i opiniując projekty uchwał przygotowanych przez Wójta. Dyskutowano o zakwestionowanej przez wojewodę uchwale o młodzieżowej radzie gminy, a szczególnie o wieku młodych radnych. Chodziło o to,  czy do rady ma być wybierana młodzież od 13 do 21 roku życia, czy tylko do 18 lat. Drugim dominującym tematem był wniosek z [...] cały wpis » »

Obrady połączonych komisji Rady Gminy Pielgrzymka – 16, marca 2016 r.

Poniżej relacja video z obrad połączonych komisji poświęconych sprawie przyszłego kształtu systemu oświaty w Gminie Pielgrzymka. Była to kontynuacja dyskusji wszczętej na XVIII sesji rady gminy na wniosek radnego z Twardocic, Grzegorza Gądzińskiego. Radny ten uważa, że powinno się oddać szkoły w Nowej Wsi Grodziskiej i w Twardocicach pod zarząd stowarzyszenia, a szkołę w Proboszczowie połączyć z gimnazjum i szkołą [...] cały wpis » »

„Nie było pomówienia” 2

Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego z 22 kwietnia 2015 roku w sprawie rzekomego pomówienia inwestora farmy wiatrowej w Wojcieszynie przez Jacka Barciszewskiego i Andrzeja Kmitę. Tym samym zakończyło się trzyletnie postępowanie sądowe przeciw obywatelom naszej gminy, którzy ośmielili się zaprotestować przeciwko tej kontrowersyjnej inwestycji. Przypomnę, że 1 października 2015 zapadł wyrok NSA potwierdzający nieważność planu zagospodarowania [...] cały wpis » »